فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و

همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند.

هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند....:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲

ازدواج مجدد و حقوق همسران

تعدد زوجات در کشورهاي غربي ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومي است ولي در ايران و اکثر کشورهاي اسلامي، به پيروي از فقه اسلامي در صورتي که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذيرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختيار همسر دوم را نيز دارد اما اين مجوز بي حد و حصر نبوده و متضمن شرايطي است و هر يک از زوجين داراي حقوق و وظايفي هستند که ما به اختصار به آن ها مي پردازيم:

اولا: مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر با اجازه دادگاه...:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲
برخی قوانین حقوقی و احکام شرعی مربوط به ازدواج موقت

  1. هر نوع ازدواج، اعم از موقت یا دائم بر اساس قانون نیازمند اجازه از همسر اول است. 
  2. در ازدواج (دائم و موقت) زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
  3. حقوق مالی در ازدواج موقت از این قرار است که زوجه حق نفقه ندارد مگر در ضمن عقد شرعی انقطاعی شرط شود و یا این که این ازدواج بر این اساس محقق شده باشد، که در این صورت زوجه در طول مدت زناشوئی، یا حین فسخ و یا در پایان مدت مقرر می تواند نفقه خویش را مطالبه کند.
  4. زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند یعنی در صورت فوت یکی از زوجین دیگری حقی در ما ترک متوفی ندارد، خواه متوفی ورثه‌ای داشته یا نداشته باشد. البته در صورت وصیت متوفی از باب وصیت بر غیر مطابق احکام وصیت عمل خواهد شد.
  5. محرمیت حاصل از ازدواج موقت همانند ازدواج دائم است، یعنی محارم سببی برای هر یک از زوجین از فرزندان، والدین، عروس و داماد ایجاد خواهد شد و نیز حرمت ازدواج با این محارم همانند احکام ازدواج با محارم در ازدواج دائم است.

دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱

تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت


ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند


تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت

یکی از اولین وجوه این تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت45 روز است.

10)در ازدواج موقت اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد زن می توانذ بلا فاصله با مرد دیگری ازدواج کند و در صورت ایجاد مقاربت می تواند بلا فاصله با مرد قبلی و با عده نگه داشتن با مرد دیگری ازدواج کند.

11)در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نیست

در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد

12)در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است

13)در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد .

14)در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

15)برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

16)در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند .

17)در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد

فرآوری:فاتح حسینی

بخش حقوق تبیان

دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱

ازدواج موقت ، بحث داغ این روزها

ازدواج موقت

امروزه آنچه در سایت ها ،خبر نامه ها و حتی میان مردم در مورد آن بعضا صحبت و اظهار نظر می شود، بحث ازدواج موقت است. اگر چه ازدواج موقت موضوعی جدید نیست و منشاء آن به هزار و چهار صد سال قبل باز می گردد، اما سوال مهم آن است که چرا ازدواج موقت با آنکه در قانون و شرع پیش بینی شده ، اکنون مورد توجه خاص قرار گرفته و چرا عده ای از باب انتقاد و یا دفاع از آن در برابر هم صف کشیده اند؟


دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱

تنوع طلبی یا گریز از گناه؟

ازدواج

«سه سال قبل از همسر اولم جدا شدم وبا یک بچه به خانه پدرم برگشتم. شوهرم بعد از طلاق ناپدید شد، یعنی مخصوصاَ خودش را مخفی کرد تا از زیر بار نفقه و خرجی بچه‌اش شانه خالی کند. من مانده بودم و یک بچه هفت‌ساله که خودم دردادگاه سرپرستی او را به عهده گرفته بودم. از شخصی شنیدم که بهرام، مدیر کارخانه، مرد خوب و مهربانی هست که قطعاَ به من کمک خواهد کرد. بهرام مرا پذیرفت و خیلی زود مشغول کار شدم. بعد از حدود دو ماه در کمال ناباوری از من خواستگاری کرد. می‌گفت چون همسرش چند سال قبل رهایش کرده و به خارج از کشور رفته است و فرزندانش هم بیشتر اوقات نزد مادربزرگشان هستند، احساس تنهایی می‌کند و از این رو می‌خواهد تا به عقد موقت او در بیایم و چنانچه با هم توافق داشتیم خیلی زود همسر دائم او شوم.

 به ناچار موضوع را با پدرم در میان گذاشتم. او که مرد دنیا دیده و معتقدی بود به شدت با این ماجرا مخالفت کرد و گفت: «پیشنهاد بهرام فقط از روی هوا وهوس است. اما با وجود مخالفت پدرم، به عقد موقت بهرام درآمدم. و به حالت قهر خانه پدری را ترک کردم و به خانه جدیدم رفتم. هفته‌های اول همه چیز عالی بود بهرام خیلی به من و پسرم محبت می کرد و از نظر مالی به ما می‌رسید. اما آن روزهای خوب مثل یک خواب زودگذر پایان یافت. هرچه به روزهای پایانی زمان عقدمان نزدیک می‌شدیم. اخلاقش بدتر می‌شد به مرور فهمیدم او به تازگی با زن جوان و زیبایی ارتباط بر‌قرار کرده است به شدت از او متنفر شدم. به دنبال راهی برای انتقام از این مرد هوس‌باز بودم. و با کاردی که از آشپزخانه برداشته بودم او را به قتل رساندم.

تحلیل ماجرا از: دکتر محمود گلزاری

از نظر اسلام به ویژه مذهب شیعه، ازدواج موقت نوعی پیوند همسری است که می‌تواند سازنده و گره‌گشا، یا آسیب‌رسان و خانمان‌برانداز باشد. فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی، در تفسیر گرانسنگ «المیزان» می‌نویسد: «اصل پذیرفتنی در زناشویی، ازدواج دائم است که برای بنا کردن خانواده و به وجود آمدن فرزندان صورت می‌گیرد و ازدواج موقت یا «متعه» تنها یک راه آسان‌ساز برای جلوگیری از فساد و فحشاست.


دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱

ختم کلام با ازدواج موقت

بخش حقوقي- شرايط ازدواج موقت

شايد اينها سوالات بسياري از شما عزيزان باشد آيا عقد موقت بايد داراي شرايط خاص باشد ؟

آيا نياز به عاقد دارد؟

آيا بايد با الفاظ خاصي خوانده شود ؟

آيا حتما بايد مدت در آن قيد شود يا خير؟

از اين جهت بر آن شديم تا مطالبي  در اين رابطه برايتان بيان کنيم.

موقت

طبق ماده 1062قانون‌ مدني‌: “نكاح‌ واقع‌ مي‌شود به‌ ايجاب‌ و قبول‌ به‌ الفاظي‌ كه‌ صريحا دلالت‌ بر قصد ازدواج‌ نمايد.”

دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱

حل چند شبهه پیرامون مساله ازدواج موقت


حل چند شبهه پیرامون مساله ازدواج موقت
 
قرآن و سنت پیامبر(ص) دلالت دارند که متعه حلال است و این حلیت پس از رحلت پیامبر(ص) هم ادامه داشته است؛ بنابراین هیچ مسلمانی نمی‏تواند جواز آن را نفی کند و هر کس آن را تحریم نماید، حلال خدا را حرام کرده است.
اما گروهی از کسانی که نه از حدود متعه خبر دارند و نه از حقیقت آن، در مورد حلیت آن، به طرح شبهاتی بی اساس اقدام نموده‏اند که اینک، آنها را یکی پس از دیگری مطرح می‏کنیم تا روشن شود که قوانین الهی از محکمترین و بهترین قوانین است و با شبهاتی که از خانۀ عنکبوت هم سست ‏تر است، متزلزل نمی‏شود.

شبهۀ اول:


دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱
نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند.

نکاح موقت در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است نکاح موقت از ویژگی های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی شناسند. در کشورهای غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.
متعه مانع فحشاء و فساد است. در اجتماعی که متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممکن نیست، روابط آزاد در بین مردم گسترش می یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می کند.
علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی کند این روابط ناراحتی های روحی و جسمی بسیاری به بار می آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که به مراتب بهتر از روابط آزاد است.از جمله مزیت های عقد منقطع سرنوشت بچه ایست که گاها ممکن است حاصل این عقد باشد. فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مکلفند در نگهداری و تربیت آن ها بکوشند.

پرسش: آیا مهریه زوجه غیر دایم همانند زوجه دایم عند المطالبه است؟ برای مثال زنی که به مدت پنج سال با 50 سکه به عقد موقت مردی در می آید آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند؟
پاسخ: بله می تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.
پرسش: اگر در نکاح موقت زن از شوهر تمکین نکند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟
پاسخ: در نکاح موقت نفقه برقرار نمی شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از میزان مهریه کاسته می شود.
(بذل مدت که از سوی شوهر در نکاح موقت صورت می گیرد موجب می شود تا رابطه زوجیت استمرار پیدا نکند)
پرسش: بعد از جاری شدن عقد نکاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟
پاسخ: قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل کند هر چند مدت باقی مانده زیاد باشد مهریه حسب مورد قبل از نزدیکی نصف و بعد از آن تماما در حق زوجه استقرار پیدا خواهد کرد.
پرسش: آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد؟
پاسخ: توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دایم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.
پرسش: اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت کند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دایم از پدر ارث می برد؟
پاسخ: بله کلیه حقوق و تکالیفی که پدر در قبال فرزندان زن دایم دارد در برابر این فرزند نیز داراست بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار است.
پرسش: آیا زن می تواند در عقد نکاح موقت شرط توارث یا نفقه کند؟
پاسخ: اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده ای معتقدند که در عقد نکاح موقت نیز می توان شرط کرد که زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مکلف به پرداخت نفقه باشد ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی شود لکن برای حل این مشکل زن می تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین کند و محدوده ای برای آن وجود ندارد.


دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842
:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱
جامعه پذیرای ازدواج موقت و مجدد نیست


این روزها پای زن دوم به برخی از سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی بازشده است. مثلث عشقی، موضوع نخ نمای تولیدات تصویری نیز دائما زنگ خطر را برای زنان جامعه به صدا درمی آورد که اگر به هر دلیل در خدمتگزاری به همسر خود کم و کاستی داشته باشند، باید در انتظار «هوو» باشند. در کنار این داستان‌ها اما تریبون‌های رسمی و غیررسمی نیز راه حل این مشکلات را آشکارا بیان می‌کنند و تلاش‌های جدی نیز مانند تدوین قوانین جدید برای حمایت از ازدواج مجدد مردان متاهل و ازدواج موقت از جمله راهکارهایی است که در سال‌های اخیر تبدیل به دغدغه برخی مسئولان شده است. تازه‌ترین و نه آخرین توصیه در این باره به سخنان رئیس ستاد اقامه نماز برمی گردد که در دومین نشست روسای دانشگاه‌های سراسر کشور تاکید کرد: مسئله ازدواج موقت باید در دانشگاه‌ها راه بیفتد؛ وگرنه در محیط دانشگاه انجام حرام و گناه افزایش پیدا می‌کند.


دفتر ازدواج 286تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک 610. تلفن:3- 26114842


:: موضوعات مرتبط: ازدواج موقت/صیغه
ن : بی نشان. استاد حوزه و دانشگاه.
ت : شنبه یکم مهر ۱۳۹۱
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.